Hanyho bastlírna
Poslední změny
KeyCode/Alarm
Arduino
USBasp ISP programátor
Arduino
Mega8 Loader
Arduino
LPC interface
Hardware
Simple SNMP
Hardware
Řadič LCD
Hardware
J-Link
Hardware
AVR miniTOOL
Hardware
10-BaseT
Hardware
LCD SPI
Hardware
UDP Audio
Hardware
ZyXEL patch
Hardware
KIT NXP LPC17xx
Hardware
I2C LPT
Hardware
Xilinx DLC10
Hardware
Patmel USB
Hardware
POE injektor
Hardware
Xilinx ISE
Software
CPLD kit Kraken
Hardware
FT2232-USB
Hardware

Pořídil jsem v mých počátcích kit tohoto jednoduchého programátoru AVR JTAG ICE + AVR ISP od MCU.CZ jako náhradu za programátor PATMEL4, který už se dál nevyvíjel a neumožnoval programovat nové součástky.Základní vlastnosti

 


Odkrytovaný prototyp

Schéma zapojení
Zapojení obsahuje dva mikrokontrolery - ATmega16L a Atmega8535L. ATmega16L zde plní funkci ICE a zároveň i programátoru pro sekci ISP. ATmega8535L je zapojena shodně s originálním AVR ISP. Komunikace s PC je řešena běžným COM portem. Každá sekce dále obsahuje příslušný krystal, obvody generování resetu a ochrané odpory programovacího rozhraní. A samozřejmně vždy dvě LED diody. Zelená indikuje přitomnost napájecího napětí a červená aktivitu odpovídající sekce.

Sekce ISP obsahuje i monitor napájecího napětí složený z odporů R28 a R29. Obdobný monitor je v sekci ICE vypuštěn. Procesor v originálním AVR JTAG ICE byl napájen 5V a toto napětí bylo zároveň použľito jako napěťová reference pro monitor napájecího napětí laděné aplikace. V našem případě je však procesor napájen přímo z cílové aplikace a monitor napájecího napětí by tak zobrazoval reálné hodnoty pouze při napájení pěti volty.

Napájecí napěrí z konektorů J2 a J3 je sloučeno přes diody D5 a D6 a vytváří společné napájení pro obě sekce, budič RS232 a blokovací logiku.

Pokud je přivedeno napájecí napětí pouze na jednu sekci, je druhá sekce prostřednictvím NAND hradla s otevřeným kolektorem držľena v trvalém resetu. V tomto stavu jsou všechny IO piny příslušného mikrokontroleru neaktivní a neovlivňují napájenou sekci.

V případě, žľe je přivedeno napájecí napětí na oba konektory J2 i J3 zamezí IO3D blokování a obě sekce jsou aktivní. Zároveň je aktivován bootloader v ATmega16L, který umľožní naprogramovat (upgradovat) firmware obou sekcí. Tento režim je indikován žlutou LED diodou D11.

SMD propojka JP2 slouží pouze k počátečnímu naprogramování bootloaderu do mikrokontroleru ATmega16L. V první verzi bylo nutno mikrokontroler ATmega8535L "předprogramovat" - nastavit fuses - v této verzi to jižľ není nutné. Bootloader vše nastaví plně automaticky.


Schéma zapojení

Konstrukce
Vlastní konstrukce je smíšená. Vzhledem k technologickým možnostem je použita jednostraná DPS s třemi drátovými propojkami. Většina součástek je v SMD provedení osazena ze strany "spojů". Kondenzátory a odpory jsou ve velikosti 0805. Konektory, elektrolytický kondenzátor, LED diody a oba procesory jsou v "klasice" osazeny ze strany "součástek". Rozměr DPS byl přizpůsoben pro snadnou montáž do krabičky KP-19A.


Rozmístění součástek na horní straně DPS


Rozmístění součástek na spodní straně DPS

Postup nahrání (upgrade) firmware