Hanyho bastlírna
Poslední změny
KeyCode/Alarm
Arduino
USBasp ISP programátor
Arduino
Mega8 Loader
Arduino
LPC interface
Hardware
Simple SNMP
Hardware
Řadič LCD
Hardware
J-Link
Hardware
AVR miniTOOL
Hardware
10-BaseT
Hardware
LCD SPI
Hardware
UDP Audio
Hardware
ZyXEL patch
Hardware
KIT NXP LPC17xx
Hardware
I2C LPT
Hardware
Xilinx DLC10
Hardware
Patmel USB
Hardware
POE injektor
Hardware
Xilinx ISE
Software
CPLD kit Kraken
Hardware
FT2232-USB
Hardware

 

Univerzální řadič LCD/LED/OLED "displeje"


Řadič původně navržený pro sadu LED maticových displejů např. TC07-11HWA (Kingbright) upravený pro použítí s displeji LCD u kterých stávající řadič nevyhovoval nebo došlo během provozu k jeho zničení.

 

Základem celého řadiče je několik za sebou zapojených posuvných registrů 74*595, kde každý bit posuvného registru budí sloupec a dekodér 1z8 *4051 budí jednotlivé řádky, společná anoda/katoda v tomto případě VLCD pak slouží k nastavení jasu/kontrastu. Příkladem LCD se dvěma řádky a šestnácti znaky 5x8 bodů = (16x5) 80 sloupců a (2x8) 16 řádků, ale je možné stejně dobře zapojení předělat např. pro grafické LCD 128x64 apod..Řídící signály/ovládání:

Řadič můžeme máme-li dostatek volných pinů připojit přímo k CPU, všechny signály jsou výstupní tj. A1, A2, A3, INH1, INH2, G a  RCK, SCK, SER1, SER2 (popř. jen SER1 zapojíme-li SER2 na výstup QH1) celkem 10 (9) pinů, SCL aktivní v 0 připojíme na reset CPU.

Protože řadič nemá žádnou inteligenci musí obslužný program zajistit, v pravidelných intervalech zápis dat sloupců do posuvného registru (SERx a SCK), zkopírování do výstupního registru (RCK), výběr příslušného řádku k datům (Ax) a aktivave G a INH pro zobrazení, po RCK už můžeme posílat data pro další řádek (SERx a SCK), rychlost obnovy dat je pro různá LCD rozdílná, a je závislá o na okolní teplotě, v průměru stačí celý LCD překreslit jen cca 8x za sekundu.

Navržená oboustranná deska plošného spoje je záměrně co nejmenší aby nezabírala místo na čelním panelu přístroje a bylo možné v její blízkosti umístit tlačítka a další potřebné ovládací prvky, případně je přidat na desku.


Připojením CPU ATtiny2313/4313 můžeme řadič učinit inteligentní a překreslování nemusíme řešit v řídící aplikaci a je možné zapisovat např. ASCII znaky.


ATtiny s dvaceti vývody se vejde na původní malou desku plošného spoje, a je možné tak vytvořit samostatný inteligentní zobrazovací panel a v závislosti na řídícím programu ovládaný po sériovém portu (RXD, TXD), SPI, I2C nebo jako LCD s radičem HD44780A čtyři datové a tři řídící signály.

 

Soubory ke stažení: