Hanyho bastlírna
Poslední změny
KeyCode/Alarm
Arduino
USBasp ISP programátor
Arduino
Mega8 Loader
Arduino
LPC interface
Hardware
Simple SNMP
Hardware
Řadič LCD
Hardware
J-Link
Hardware
AVR miniTOOL
Hardware
10-BaseT
Hardware
LCD SPI
Hardware
UDP Audio
Hardware
ZyXEL patch
Hardware
KIT NXP LPC17xx
Hardware
I2C LPT
Hardware
Xilinx DLC10
Hardware
Patmel USB
Hardware
POE injektor
Hardware
Xilinx ISE
Software
CPLD kit Kraken
Hardware
FT2232-USB
Hardware

PAtmel4 - USB programátor procesorů a pamětí


PAtmel4 je levný programátor mikroprocesorů ATMEL z rodiny x51, ale i AVR a vybraných EEPROM připojitelný k počítači přes rozhraní USB nebo RS-232. Rovněž umožňuje programování mikrořadičů přes ISP rozhraní přímo v aplikaci, což velmi usnadňuje její vývoj. Samotný programátor se navíc může chovat i jako převodník USB/RS-232 (je-li vybaven USB rozhraním). Zapojení umožňuje všechny potřebné operace s podporovanými obvody, tj. čtení, zápis, mazání a verifikaci datové i programové paměti a nastavování lock i fuse bitů procesoru.

Možnosti programátoru

Na desce programátoru jsou ze strany součástek 3 precizní patice pro programované obvody v pouzdrech DIP8, DIP20 a DIP40. U většiny obvodů funguje autodetekce typu pomocí signature bytes, tzn. že není nutné nastavovat typ ručně. Činnost programátoru je signalizována pomocí LED.

Pro usnadnění práce obsahuje programátor ISP konektor pro programování procesorů AVR a některých typů x51 od Atmelu v aplikaci. To značně urychluje odlaďování programů a vývoj celé aplikace. Reset programovaného procesoru je možné provádět pomocí tlačítka v liště obslužného programu.

Patice pro sériové EEPROM je připojena k pinům pro ISP rozhraní, proto nesmí zůstat v patici žádná EEPROM při použití ISP rozhraní. Toto rozhraní je náchylné na strmost hran, používejte proto pokud možno co nejkratší kabel od programátoru.

Připojení programátoru k PC lze realizovat pomocí rozhraní USB nebo RS-232. Pomocí dvojice zkratovacích propojek lze volit mezi těmito dvěma rozhraními, nebo PAtmel uvést do režimu USB/RS-232 převodníku. Také proto je na pozici konektoru rozhraní RS-232 použita vidlice Cannon 9, která se v režimu převodníku může chovat jako COM port v PC. Z USB rozhraní lze rovněž celý Patmel napájet, a to jak v režimu převodníku, tak i programátoru, a lze tak ušetřit napájecí adaptér.

V případě připojení programátoru pomocí rozhraní RS-232 je třeba použít externí napájecí adaptér 12V/300mA se souosým konektorem s + uvnitř. Napájení indikuje zelená LED.

Podporované obvody

Hardwarové řešení

Základem programátoru je procesor AT89c52 (IC24), který obstarává všechny potřebné funkce, tj. čtení, mazání a zápis do programovaného obvodu a komunikaci s počítačem přes sériový kanál. Hodinový kmitočet programovaného obvodu (IC4 nebo IC5) je odebírán z výstupu oscilátoru XTAL2 procesoru IC24.

Napětí z externího zdroje je nejprve stabilizováno obvodem 78M05 na 5V a následně je pomocí měniče MC34063 vytvářeno pomocné napětí +12V. LED dioda D10 indikuje napájecí napětí, D1 rozsvěcuje SW při průběhu programování. Programovací napětí je získáváno pomocí dvojice stabilizátorů IC9 a IC10, které jsou ovládány pomocí signálů z řídícího procesoru a podle potřeby vytvářejí napětí 5V, 6,5V nebo 12V. Patice na programované obvody jsou připojeny paralelně, takže lze vždy zasunout pouze jeden obvod.

Komunikaci PAtmelu s počítačem zajišťuje sériové rozhraní řídícího mikroprocesoru, které je vedeno přes dvojice zkratovacích propojek SV1 a SV2 buď na převodník MAX232 (IC13) zajišťující převod napěťových úrovní TTL/RS-232 a dále na sériový konektor, nebo na USB konvertor FT232AM od firmy FTDI realizující konverzi sériové linky na USB. Pomocí těchto propojek lze rovněž nastavit přímou konverzi USB na rozhraní RS-232, a tak využít programátor jako převodník. Konvertovány jsou však pouze signály RxD, TxD, RTS, CTS a DTR, což však naprosté většině aplikací postačuje.

 1. RS-232 rozhraní
 2. Napájecí konektor
 3. ISP rozhraní
 4. Patice DIL40 pro programované procesory
 5. Patice DIL20 pro programované procesory
 6. Patice DIL8 pro paměti EEPROM
 1. LED signalizující napájení programátoru
 2. LED signalizující programování mikroprocesoru
 3. Zkratovací propojky pro volbu režimu činnosti
 4. USB rozhraní
 5. LED signalizující provoz USB rozhraní

Zapojení sériového kabelu: Zapojení ISP konektoru:
Vývod Popis
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
GND
7
RTS
8
CTS
Zapojení konektoru je totožné se zapojením COM v PC. K propojení s počítačem je nutné použít křížený (laplink) kabel.
Vývod Popis
1
+5V
2
MISO
3
MOSI
4
SCK
5
RST
6
GND
ISP rozhraní je náchylné na strmost hran, používejte proto co nejkratší kabel od programátoru.

Jumpery pro volbu režimu činnosti

Programátor je vybaven dvojicí zkratovacích propojek SV1 a SV2, které určují, zdali bude k programování využíváno rozhraní RS-232 nebo USB, či zda-li bude programátor využit jako USB/RS-232 konvertor.

Pozice propojek Funkce
Programátor připojitelný přes sériový port
Programátor připojitelný přes USB port
Konvertor USB/RS-232

Obslužný software

Pro práci je určen program PAtmelX, pro správnou funkci je potřeba Virtual COM Port driver od FTDI, který je nutné nainstalovat pokud jej váš systém neobsahuje, jestliže chcete programátor připojit přes USB. Po nainstalování a připojení programátoru se objeví další COM port (např. COM5) a ten je nutno zvolit v programu PAtmelX (menu HW/Port/).

Protože programátor není od cca od roku 2005 podporován ani se dál už nevyjíjí a nepodporuje většinu novějších mikrokontrolérů (JTAG) používám programátor jiný a tento jsem doplnil o jeden GND pin a používám tento jako konvertor RS232<>USB nebo jako USB<>5V-TTL pripadne RS232<>5V-TTL kde je mozne treba audio kabelem od CD-ROM mechaniky pripojit nejakou HW krabicku apod a komunikovat s ni po konzoli...