Hanyho bastlírna
Poslední změny
KeyCode/Alarm
Arduino
USBasp ISP programátor
Arduino
Mega8 Loader
Arduino
LPC interface
Hardware
Simple SNMP
Hardware
Řadič LCD
Hardware
J-Link
Hardware
AVR miniTOOL
Hardware
10-BaseT
Hardware
LCD SPI
Hardware
UDP Audio
Hardware
ZyXEL patch
Hardware
KIT NXP LPC17xx
Hardware
I2C LPT
Hardware
Xilinx DLC10
Hardware
Patmel USB
Hardware
POE injektor
Hardware
Xilinx ISE
Software
CPLD kit Kraken
Hardware
FT2232-USB
Hardware

RTL8309SB - ZyXEL ES-108A


Úprava EEPROM switche (ZyXEL ES-108A s čipsetem realtek 8309S) pro podporu 802.1q VLAN.Na obrázku můžeme vidět ES-108A s osazenou EEPROM 24c02 již od výrobce, není tedy potřeba jako u jiných výrobků nic nového přidávat nebo předělávat cokoli na desce, a tak případně přijít o záruku nebo riskovat poškození vlastním zaviněním. Jediné co je potřeba udělat je přeprogramovat data v EEPROM.

K naprogramování je potřeba mít nějaký libovolný programátor EEPROM, paměť buď vypájet (horší varianta) nebo spojit RESET na desce a připojit programátor přímo (stačí spojit vývody 1-4) paměť bude napájená ze zdroje a RESET zajistí aby zapisovaná data nekolidovala s obvodem 8309...

tabulka výchozích hodnot registrů 8309S, ve výchozím nastavení je každý port izolován ve své VLAN a má tag podle pořadí, červeně označené bity se týkající VLAN, v závorce je číslo portu tak, jak je označen na ES-108

port ctl. reg. 3 ctl. reg. 4 802.1q tag (7-0) 802.1q tag (11-7)
0 (8) offset=12 00000001 00000011 00000000 11110000
1 (7) offset=28 00000010 00010011 00000001 11110000
2 (6) offset=44 00000100 00100011 00000010 11110000
3 (5) offset=58 00001000 00110011 00000011 11110000
4 (4) offset=72 00010000 01000011 00000100 11110000
5 (3) offset=87 00100000 01010011 00000101 11110000
6 (2) offset=95 01000000 01100011 00000110 11110000
7 (1) offset=103 10000000 01110011 00000111 11110000


obsah eeprom pro editaci

Příklad:
konfigurace dvou VLANu bez 802.1q tagu "port-based VLAN", porty 1,2,5,6 tvoří jednu skupinu porty 3,4,7,8 tvoří druhou skupinu, skupiny jsou navzájem oddělené, tj. máme dva "nezávislé switche" se 4 poty...

port ctl. reg. 3 ctl. reg. 4 802.1q tag (7-0) 802.1q tag (11-7)
0 (8) offset=12 00110011 00000011 00000000 11110000
1 (7) offset=28 11001100 00000011 00000001 11110000
2 (6) offset=44 00000000 00010011 00000010 11110000
3 (5) offset=58 00000000 00010011 00000011 11110000
4 (4) offset=72 00000000 00000011 00000100 11110000
5 (3) offset=87 00000000 00000011 00000101 11110000
6 (2) offset=95 00000000 00010011 00000110 11110000
7 (1) offset=103 00000000 00010011 00000111 11110000


dále je potřeba změnit registr 1 (offset=1) 11110011 ...
obsah eeprom pro naprogramování

Příklad:
v předchozím přikladu bylo vidět jak je switch možné rozdělit na dva nezávislé bloky, bloky se můžou překrývat, např. port 8 může vést směrem k serveru nebo modemu, porty ve skupinách můžou komunikovat mezi sebou navzájem, ale ne mezi skupinami, ale všechny porty můžou komunikovat se serverem nebo modemem připojeného do portu 8, takováto konfigurace je funkční ale v praxi se používá jen zřídka, častější je k vidění varianta kde jedna skupina prochází z portu 8 nepozměnena, a porty z druhé skupiny mají na portu 8 přidán 802.1q tag (číslo 1-4093) aby se na serveru nebo modemu dalo snadno rozlišit z jaké skupiny nebo portu data pocházejí

port ctl. reg. 3 ctl. reg. 4 802.1q tag (7-0) 802.1q tag (11-7)
0 (8) offset=12 11111001 00000011 01101110 11110000
1 (7) offset=28 00000000 01110011 00000001 11110000
2 (6) offset=44 00000000 01110011 00000010 11110000
3 (5) offset=58 00000000 00000011 00000011 11110000
4 (4) offset=72 00000000 00000011 00000100 11110000
5 (3) offset=87 00000000 00000011 00000101 11110000
6 (2) offset=95 00000000 00000011 00000110 11110000
7 (1) offset=103 00000111 00000011 01101111 11110000


registr 1 (offset=1) 11110011 ...
obsah eeprom pro naprogramování

port 0 vede k serveru/modemu, porty 1 a 2 jsou oznaceny tagem 111, porty 3 až 7 tagem 110
... podrobnější popis v datasheetu RTL8309SB.

jednoduchý programátor zde