Hanyho bastlírna
Poslední změny
KeyCode/Alarm
Arduino
USBasp ISP programátor
Arduino
Mega8 Loader
Arduino
LPC interface
Hardware
Simple SNMP
Hardware
Řadič LCD
Hardware
J-Link
Hardware
AVR miniTOOL
Hardware
10-BaseT
Hardware
LCD SPI
Hardware
UDP Audio
Hardware
ZyXEL patch
Hardware
KIT NXP LPC17xx
Hardware
I2C LPT
Hardware
Xilinx DLC10
Hardware
Patmel USB
Hardware
POE injektor
Hardware
Xilinx ISE
Software
CPLD kit Kraken
Hardware
FT2232-USB
Hardware

ALIX/WRAP LPC interface


na deskách ALIX a WRAP lze nalézt krom I2C, RS232 také 20pin LPC konektor (J2 na WRAP C/E, J6 na WRAP B), podrobnější popis LPC insterface lpc.pdf,

  

LPC je možné softwarově vypnout a piny použít jako GPIO porty procesoru, se 7dmi řídícími signály (typ. 4bit datová komunikace a 3 řídící signály), umožnuje snadno připojit libovolné periferie, výkonem se hodí pro periferie jako je např. LCD display, hlídací kontakty, spínání relé spod...schéma připojení LCD s řadičem (některé LCD mají signál R/W inverzní), většina řadičů podporuje 4bitovou komunikaci, je dobré si oveřit, signály DB0 - DB3 jsou připojeny na - (0), DB4-DB7, RS, RW a E jsou připojeny na linky GPIO LPC konektoru JP1, většina LCD je dnes už i ve 3,3V provedení, tak že nemá li podsvícení je možné celý napájet z PINu 18 vedeným přes JP5, pro 5V LCD a pro podsvícení je potřebné další napájení mimo LPC konektor JP5 v poloze VCC, pomocí R1 nastavíme kontrast, GPIO39 můžeme použít k ovládaní podsvícení nebo pro jinou libovolnou funkci pokud nepotřebujeme z LCD číst status (u jedno a dvouřádkových LCD stačí počkat pár ms a pin může být použit na cokoli jiného, u grafických LCD už mazání a scrollování trvá různě dlouhou dobu a pin je nutné použít)

při prvním spuštění stačí vypnoput LPC a aktivovat GPIO32-GPIO37 a GPIO39 jako výstupy případně vstupy, viz následující kousek programu:

#define	GPIO_REGS	0xf400

void gpio_init(void) {		/* GPIO 32-37,39 are outputs */

  unsigned int val;
  unsigned int mask = 0x3a2f3fff;
  unsigned char bit_ids[] = {  32,  33,  34,  35,  36,  37, 39 };
  unsigned char bit_cfg[] = { 0x45, 0x45, 0x45, 0x45, 0x45, 0x45, 0x45 };
  int ix;
  
  iopl(3);			/* Give us lots of privilege */
  val = inl(0x9030);		/* Fetch the PMR (32-bit fetch) */
  val = val & mask;		/* Clear bits 31-24, 16, 14 */
  outl(val, 0x9030);		/* Write out the changed value */
  val = inl(0x9030);
  val = inl(GPIO_REGS+0x18);	/* read existing interrupt enable bits */
  val &= 0xfec0;		/* clear 39, 37-32 */
  outl(val, GPIO_REGS+0x18);

  for (ix = 0; ix < sizeof(bit_ids); ix++) {
    outl((unsigned)bit_ids[ix], GPIO_REGS+0x20);
    outl((unsigned)bit_cfg[ix], GPIO_REGS+0x24);
  }

  val = inl(GPIO_REGS+0x10) | 0x3f;
  outl(val, GPIO_REGS+0x10);
}

komunikace s LCD: RW pro řadič necháme nastaven na 1 budeme pouze zapisovat, lcd_write zapíše data a vytvoří puls pro pin E, lcd_write_data nastaví RS na 1 a zavolá lcd_write nejprve pro horni čtyři bity a následně pro dolní čtyři bity, lcd_write_control nastaví RS na 0 a zavolá lcd_write pro horní čtyři bity a následně pro dolní čtyři bity

void lcd_write(char data){
  unsigned int val, cur;

  cur = inl(GPIO_REGS+0x10);
  val = (cur & 0xFFC0) | (data & 0x001F);     /* E=0*/
  outl(val, GPIO_REGS+0x10);
  usleep(0);	/* Sleep for the appropriate time */

  val = (cur & 0xFFC0) | (data & 0x001F) | 0x0020; /* E=1*/
  outl(val, GPIO_REGS+0x10);
  usleep(0);	/* Sleep for the appropriate time */

  val = (cur & 0xFFC0) | (data & 0x001F);     /* E=0*/
  outl(val, GPIO_REGS+0x10);
  usleep(0);	/* Sleep for the appropriate time */
}

void lcd_write_data(char data) {
  lcd_write(((data >> 4) & 0x000f) | 0x0010);
  lcd_write((data & 0xf) | 0x0010);
  usleep(sleeptime);
}

void lcd_write_control(char data) {
  lcd_write((data >> 4) & 0x000f);
  lcd_write(data & 0xf);
  usleep(sleepttime);
}

přeložený program na testování setup_gpio -i zavolá gpio_init, -c zavolá write_control (RS=0), -s čeká mezi voláními zvolený čas (u inicializace nebo mazání LCD nutnost), -x zavolá write_data (RS=1), text bez parametru zavolá pro každý znak write_data (RS=1)
příklad použití z ash:

#gpio_init
setup_gpio -i

#lcd init
setup_gpio -s300000 -c51 -c50 -c40 -c12 -c1

#text 1st line
setup_gpio -c128 `hostname`

#text 2nd line
setup_gpio -c192 `date`